Bergvärme i kombination med solvärme

Med en solvärmepump i hemmet kan du ta tillvara på både solenergin och bergvärmen.

I dagens samhälle blir vi allt mer miljömedvetna och vi strävar efter att hitta så effektiva och miljövänliga alternativ som möjligt. Ett effektivt sätt att ta tillvara på naturens energi på ett bra sätt är att investera i en solvärmepump. En solvärmepump är en kombination mellan bergvärme och solfångare. De bergvärmepumpar som finns på dagens marknad kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 65 % jämfört med traditionella olje- eller eluppvärmning. En solvärmepump med solfångare kan dessutom minska värmepumpens elförbrukning med cirka 40 %.

Kombinera solvärme med bergvärme

Bergvärme och Solvärme

Solfångaren hjälper till att återladda ditt borrhål vilket ger flera fördelar. Återladdningen sker genom två olika faser. Den aktiva fasen sker under sommartid när värmepumpen med jämna mellanrum behöver kyla ner solfångarna. Kylningen aktiveras när temperaturen i solfångarna överstiger 100 grader, då förs kallt vatten från borrhålet upp till solfångarna till dess att temperaturen motsvarar den aktuella varmvattentemperaturen och det varma vattnet förs ner till borrhålet. Under den passiva fasen så förvärmer solfångarna vätskan som skall in i värmepumpen och borrhålet får då tillbaka varmare vatten än normalt. Detta innebär att värmepumpen förbrukar mindre drivenergi än traditionella bergvärmepumpar samtidigt som borrhålets prestanda säkerställs. Solvärmepumpar är en intelligent helhetslösning som tar tillvara på energi från både berg och sol och ger dig både värme och kyla direkt från naturen. Så vill du ha en effektiv och smart värmekälla som både är miljövänlig och lönsam så kan en solvärmepump vara lösningen för dig.

 

Hur fungerar bergvärme?

Genom att värma upp huset med bergvärme sparar du på miljön.

Bergvärme blir allt vanligare som uppvärmning i våra hem men hur fungerar det egentligen? För att du överhuvudtaget skall kunna använda bergvärme behöver du ha ett vattenburet värmesystem. Innan du får lov att installera bergvärme behöver du även söka tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det kan ta tid att få detta tillstånd så det är en klar fördel om fastighetens ägare söker tillståndet i god tid innan installationen påbörjas. Beroende på hur markförhållandena är på din tomt så behöver borrhålet vara mellan 50 och 200 meter djupt. Hur djupt borrhålet bör vara beror på grundvattnet i området eftersom bergvärmepumpen utnyttjar grundvattnet som lagras i berggrundens sprickor för att utvinna värme. Två olika borrhål bör ligga på minst 20 meters avstånd från varandra annars finns det en risk att de påverkar varandra genom att dom kyler varandra och på så sätt minskas effekten som kan tas ut från borrhålet. I genomsnitt så kan man få ut mellan 30 och 50 watt per meter borrhål men det kan giBergvärme och bergvärmepumparvetvis variera beroende på markförhållanden och vart i landet borrhålet är beläget. Se till så att du väljer en certifierad borrare för att du skall få ett så bra borrhål som möjligt. Har du möjlighet så kan det också vara en klar fördel att välja en bergvärmeinstallatör med totalentreprenad. På så sätt så får du en som är ansvarig för allt från att borra borrhålet till att installera bergvärmepumpen vilket förenklar för dig om det mot all förmodan skulle bli något fel på din anläggning i framtiden. Bergvärmepumpar är både effektiva och underhållsfria men eftersom dom är beroende utav el så kan det bli problem om du drabbas utav ett längre elavbrott. Vill du läsa mer om bergvärmepumpar och hitta återförsäljare i just ditt område så kan du klicka på den här länken.