Bergvärme – Marknadsanalys 2011?

Den totala värmepumpsmarknaden backade under 2011 med cirka 25 %!
Bergvärmepumpar är det marknadssegment som under året gått bäst av alla värmepumpar, med en minskning på endast 2 % vilket då innebär att andelen bergvärmepumpar har blivit större, totalt sett. Trots allt, 2011, levererades det över 100 000 värmepumpar till villamarknaden vilket innebär att det under året installerades nya värmepumpar i drygt 5 % av de svenska småhusen. Bortsett från 2007, blev 2011 det sjunde  året i följd som försäljningen översteg 100 000 installerade värmepumpar.
Värdet av den totala värmepumpförsäljningen under 2011, i konsumentledet, beräknas uppgå till 8,2 miljarder kronor, vilket är 10 %  mindre än 2010.

Hur fungerar bergvärme?

Genom att värma upp huset med bergvärme sparar du på miljön.

Bergvärme blir allt vanligare som uppvärmning i våra hem men hur fungerar det egentligen? För att du överhuvudtaget skall kunna använda bergvärme behöver du ha ett vattenburet värmesystem. Innan du får lov att installera bergvärme behöver du även söka tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det kan ta tid att få detta tillstånd så det är en klar fördel om fastighetens ägare söker tillståndet i god tid innan installationen påbörjas. Beroende på hur markförhållandena är på din tomt så behöver borrhålet vara mellan 50 och 200 meter djupt. Hur djupt borrhålet bör vara beror på grundvattnet i området eftersom bergvärmepumpen utnyttjar grundvattnet som lagras i berggrundens sprickor för att utvinna värme. Två olika borrhål bör ligga på minst 20 meters avstånd från varandra annars finns det en risk att de påverkar varandra genom att dom kyler varandra och på så sätt minskas effekten som kan tas ut från borrhålet. I genomsnitt så kan man få ut mellan 30 och 50 watt per meter borrhål men det kan giBergvärme och bergvärmepumparvetvis variera beroende på markförhållanden och vart i landet borrhålet är beläget. Se till så att du väljer en certifierad borrare för att du skall få ett så bra borrhål som möjligt. Har du möjlighet så kan det också vara en klar fördel att välja en bergvärmeinstallatör med totalentreprenad. På så sätt så får du en som är ansvarig för allt från att borra borrhålet till att installera bergvärmepumpen vilket förenklar för dig om det mot all förmodan skulle bli något fel på din anläggning i framtiden. Bergvärmepumpar är både effektiva och underhållsfria men eftersom dom är beroende utav el så kan det bli problem om du drabbas utav ett längre elavbrott. Vill du läsa mer om bergvärmepumpar och hitta återförsäljare i just ditt område så kan du klicka på den här länken.