Bergvärme – Marknadsanalys 2011?

Den totala värmepumpsmarknaden backade under 2011 med cirka 25 %!
Bergvärmepumpar är det marknadssegment som under året gått bäst av alla värmepumpar, med en minskning på endast 2 % vilket då innebär att andelen bergvärmepumpar har blivit större, totalt sett. Trots allt, 2011, levererades det över 100 000 värmepumpar till villamarknaden vilket innebär att det under året installerades nya värmepumpar i drygt 5 % av de svenska småhusen. Bortsett från 2007, blev 2011 det sjunde  året i följd som försäljningen översteg 100 000 installerade värmepumpar.
Värdet av den totala värmepumpförsäljningen under 2011, i konsumentledet, beräknas uppgå till 8,2 miljarder kronor, vilket är 10 %  mindre än 2010.